Poradenství a školení v oblasti uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu

O nás

Jsme poradenský tým pod vedením zkušeného poradce Marka Reinohy, jehož cílem je poskytovat kvalitní poradenské služby s využitím bohatých zkušeností získaných na manažerských pozicích ve významných společnostech a na řídích pozicích státní správy.

Marek Reinoha

Anna Zahradníková

Poradenské služby

Poradenství v oblasti celních předpisů

Poradenství v oblasti v oblasti mimounijního obchodu se zbožím se týká zejména aplikace celních předpisů a předpisů o nepřímých daních (DPH) při dovozu a vývozu a je specializovanou službou, kterou nabízíme klientům spolupráci při eliminaci rizik týkajících se celních, daňových a ekonomických oblastí obchodu se třetími zeměmi.

Poradenství v oblasti uplatňování DPH

Poradenství v oblasti aplikace předpisů o dani z přidané hodnoty se týká zejména správného uplatňování DPH při realizaci obchodních transakcí v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím a službami a je specializovanou službou, kterou nabízíme klientům spolupráci při eliminaci rizik týkajících se daňových a ekonomických oblastí obchodu s jinými členskými státy EU.

Poradenství v zahraničním obchodě

Poradenství v oblasti zahraničního obchodu se týká zejména pomoci při definici obchodněprávních podmínek, a zejména při volbě dodací doložky INCOTERMS, ve vazbě na celní, daňové aspekty zahraničního obchodu.

Poradenství v oblasti INTRASTATu

Poradenství v oblasti aplikace předpisů upravujících INTRASTAT se týká zejména pravidel vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupů vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidel provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a vazby vykazování na uplatňování DPH.

Veškeré shora uvedené poradenské služby poskytujeme ústní formou při konzultacích v sídle klienta, on-line nebo telefonicky, ale nabízíme i písemná zpracování odborných komentářů k dotazům klienta, a to v českém a anglickém jazyce.

Realizace školení a workshopů

Poskytované školení je forma vzdělávání, při které jsou prezentovány klíčové aspekty zahraničního obchodu z pohledu celní a daňové problematiky a problematiky vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím (INTRASTAT), definovány rizikové oblasti zahraničního obchodu a zodpovězeny dotazy ve vazbě na konkrétní postupy a procesy používané klientem.

Školení jsou koncipována formou workshopů s důrazem na jejich konzultační charakter a jsou, vzhledem ke svému zaměření a rozsahu, určena zejména a pracovníkům finančních, obchodních, logistických a celně-deklaračních oddělení. Konkrétní rozsah workshopu je standardně definován dle požadavků klienta, tak aby byla prezentována pouze témata, která se týkají obchodních trasakcí a procesů prováděných klientem.

Dotaz / Poptávka

Vyplňte kontrolní otázku: osm + = 11

Kontakt

GSM: +420 774 434 334
+420 608 211 783

E-mail: info@reinoha-consulting.cz
E-mail: office@reinoha-consulting.cz

 

Fakturační adresa:
Marek Reinoha
Štěpánská 14
602 00 Brno
IČ: 70450617
DIČ: CZ6911113968